Windykacja terenowa

Jest to forma windykacji polubownej, która przynosi bardzo dobre rezultaty. Stosowana jest wtedy, gdy dłużnik nie odpowiada na telefoniczne i listowne formy wzywające go kontaktu i spłaty swoich należności. Polega ona na wizycie windykatora terenowego w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej, w wyniku której otrzymuje ona szansę na polubowną spłatę wierzytelności, zaś wierzyciel w szybki sposób jest w stanie odzyskać swoje pieniądze. Podczas bezpośredniej rozmowy windykator terenowy stara się nakłonić dłużnika do jak najszybszego uiszczenia wszelkich należności względem wierzyciela.

Windykatorzy pracujący dla nas mają na tym polu wiele sukcesów. Są nie tylko bardzo efektywni w swej pracy, ale słyną z uczciwego postępowania względem obu stron, tzn. zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Wyróżnia ich wysoka etyka oraz oddanie swojej pracy.

Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu w pełni profesjonalną pomoc, która usatysfakcjonuje obie strony. Serdecznie zachęcamy do skorzystania naszych usług.