Firma windykacyjna Eurea

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem, która od wielu lat z sukcesami działa na rynku windykacji terenowej. Pomagamy odzyskać w sposób skuteczny i zgodny z prawem należności finansowe zarówno od osób fizycznych, jak i innego rodzaju spółek prawa handlowego. Specjalizujemy się w windykacji terenowej prowadzonej na zlecenie średnich i dużych przedsiębiorstw. Eurea Sp. z o.o. posiada uprawnienia detektywistyczne, które pozwalają na podjęcie dodatkowych czynności wspierających procesy windykacyjne. Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z naszej giełdy długów w celu kupna lub sprzedaży wierzytelności.

Naszą misją jest wzniesienie windykacji terenowej na zupełnie nowy poziom. Chcemy ustanowić złoty standard tej praktyki. Tworząc wewnętrzne zasady etyki windykacji mieliśmy na względzie dobre imię naszych Zleceniodawców oraz Zleceniobiorców. Zawsze działamy zgodnie z prawem. Uczciwość i transparentność to nasze hasła przewodnie.

W skrócie EUREA Sp. z o.o. to:

  • wysoka etyka pracy
  • doświadczona i profesjonalna kadra
  • działanie zawsze zgodne z prawem
  • indywidualne podejście do każdego Klienta
  • wysoka skuteczność w windykowaniu należności
  • kompetentni specjaliści z wielu dziedzin prawa
  • wyspecjalizowana platforma do kupna i sprzedaży długów
  • kompleksowa pomoc we wszelkich kwestiach związanych z zadłużeniem
  • współpraca z najlepszymi

Na rynku windykacyjnym działamy o wielu lat, zdobywając doświadczenie w pełnym przekroju branżowym. Możemy się wykazać wieloma sukcesami w dziedzinie windykacji terenowej, która ma na celu nakłonienie dłużnika do uregulowania swoich należności. Zakresem oferowanej przez nas pomocy obejmujemy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. W ramach naszej specjalizacji znajduje się windykacja terenowa na zlecenie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które są najmocniej narażone na ryzyko utraty płynności finansowej spowodowanej zadłużeniem ze strony swoich kontrahentów. Działając jako firma windykacyjna, kierujemy się zasadami etycznymi wypracowanymi w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej. Nasi specjaliści ds. windykacji łączą kompleksową wiedzę z zakresu prawa i finansów z licznymi kompetencjami miękkimi, jakie okazują się niezbędne w procesie egzekwowania długu. Każda wizyta terenowa ma własną specyfikę i trudno napisać do niej ogólny scenariusz. Dzięki opanowaniu, zdolnościom negocjacyjnym i wiedzy naszych windykatorów terenowych, jesteśmy w stanie znacznie szybciej osiągnąć dla klienta spodziewany efekt i doprowadzić do porozumienia. Spłata zadłużenia na drodze ugody zawsze będzie korzystniejsza dla obu stron niż wchodzenie w długotrwały proces sądowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dłużnik odmawia uznania swojej odpowiedzialności, a wierzyciel potrzebuje w jak najkrótszym czasie odzyskać pieniądze. Dlatego nasza firma windykacyjna Eurea proponuje również skorzystanie z internetowej giełdy długów, na której masz możliwość sprzedaży swojej wierzytelności podmiotom trzecim. Giełda długów online to autorski projekt firmy Eurea, stwarzający nowe możliwości w zakresie odzyskiwania należnych środków finansowych.

Każdy aspekt naszej działalności jest przesiąknięty fundamentalnymi wartościami uczciwości i transparentności, które realizujemy w praktyce. Jesteśmy nastawieni na indywidualne potrzeby naszych klientów, dostosowując metodę windykacji terenowej do specyfiki każdej sprawy.

czytaj więcej

Windykator długów Eurea – zakres obowiązków i uprawnień

Każdy windykator długów Eurea to doświadczony specjalista, który posiada interdyscyplinarną wiedzę i czyni gruntowne przygotowania przed przystąpieniem do rozmów z dłużnikiem. Nasi windykatorzy podejmują zgodne z prawem czynności, ukierunkowane na zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności względem wierzyciela. Firma windykacyjna Eurea może rozpocząć swoje czynności od wysyłania tzw. monitów, czyli listownych bądź telefonicznych ponagleń do spłaty. W niektórych przypadkach już sam fakt przejęcia sprawy przez profesjonalnych windykatorów działa motywująco na dłużnika i przekazuje mu wyraźny komunikat, że wierzyciel będzie walczył o swoje prawa. Jeśli dłużnik urywa kontakt i nie odpowiada na wysyłane monity, firma windykacyjna Eurea wysyła swoich windykatorów terenowych do miejsca zamieszkania lub pracy dłużnika. Nawiązanie kontaktu personalnego jest zazwyczaj skuteczniejsze. Podczas rozmowy windykator długów przedstawia dłużnikowi konsekwencje dalszego zalegania z płatnościami i stara się poznać przyczynę niewypłacalności. Bardzo często już po pierwszej rozmowie udaje się uzyskać deklarację chęci spłaty zadłużenia, którą w dalszej kolejności należy wyrazić w dokumencie uznania odpowiedzialności dłużnika. Firma windykacyjna Eurea w swoich działaniach terenowych pełni funkcję łącznika między wierzycielem a dłużnikiem, pomagając szybko wypracować satysfakcjonującą ugodę. Nie należy jednak mylić uprawnień firmy windykacyjnej z czynnościami wykonywanymi przez komornika sądowego. Eurea nie prowadzi egzekucji długu z majątku dłużnika, lecz może doradzać wierzycielowi co do metod sądowej windykacji należności.

Firma windykacyjna Eurea – co nas wyróżnia?

Firmę windykacyjną Eurea tworzy zespół profesjonalnych windykatorów, detektywów, doradców restrukturyzacyjnych oraz specjalizujących się w wielu dziedzinach prawa radców prawnych. Nasza kadra wyróżnia się niezachwianym przywiązaniem do etyki zawodowej w trakcie czynności windykacyjnych, dbając o interes wierzyciela i szanując prawa dłużnika. Do każdego klienta podchodzimy bardzo indywidualnie, analizując od podstaw jego sytuację i unikając schematycznych rozwiązań. Oferujemy kompleksową pomoc w każdej kwestii związanej z zadłużeniem i odzyskiwaniem pieniędzy. Stworzyliśmy również innowacyjną platformę do obrotu wierzytelnościami, dzięki której masz możliwość sprzedaży długu i szybkiego odzyskania swoich pieniędzy. Nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną Eurea daje dostęp do wielu możliwości odzyskiwania środków finansowych od dłużników, co ma kluczowe znaczenie dla tysięcy osób prywatnych i firm z sektora MŚP.