Internetowa giełda długów

Giełdy długów są ważną częścią rynku windykacyjnego. Wystawienie rejestru osób zadłużonych w przestrzeni internetowej pozwala na zwiększenie liczby potencjalnych chętnych zainteresowanych nabyciem jednej lub wielu wierzytelności.

Giełda długów, której jesteśmy właścicielem i administratorem, daje współpracującym z nami podmiotom szereg możliwości. Pozwala zarówno na umieszczenie wierzytelności w celu jej sprzedaży, jak i nabycie jej. Istnieje możliwość zakupu jednej wierzytelności, jak też całego ich pakietu. Innowacyjny system wyszukiwania pozwala na wyświetlenie wyników uwzględniających wybrane przez zainteresowaną osobę lub firmę kryteria. W razie jakichkolwiek problemów fachową pomocą służą zatrudnieni przez nas specjaliści do spraw wierzytelności, dla których nie ma spraw nierozwiązywalnych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszej giełdy oraz zachęcamy do skorzystania z jej oferty

Prowadzenie skutecznej windykacji zadłużenia wymaga zastosowania rozmaitych metod. Nie każdy wierzyciel jest zainteresowany windykacją w trybie sądowym, która wiąże się z dodatkowymi kosztami i znacznie wydłuża czas zwrotu należności. W pierwszej kolejności podejmowane są próby polubownego załatwienia sprawy. Jeśli dłużnik nie poczuwa się do odpowiedzialności i całkowicie zrywa kontakt, należy szukać innych rozwiązań. Opcją pośrednią między egzekucją komorniczą a ugodą z dłużnikiem jest sprzedaż wierzytelności na giełdzie. Stworzona przez Eurea internetowa giełda długów to klasyczny przykład narzędzia, które łączy wierzycieli z osobami skłonnymi do nabycia praw do wierzytelności. Rynek windykacyjny osiąga znaczne korzyści z możliwości handlu wierzytelnościami. Z perspektywy osoby lub firmy pragnącej odzyskać swoje środki finansowe, giełda długów online daje dostęp do wielu potencjalnych chętnych na odkupienie praw do egzekucji długu. W firmie windykacyjnej Eurea mamy pełną świadomość, że czas odgrywa bardzo ważną rolę w procesie odzyskiwania należności. Firmy dotknięte kryzysem płynności finansowej, spowodowanej brakiem terminowych płatności ze strony kontrahentów, potrzebują pieniędzy "na wczoraj". Opracowana przez nas internetowa giełda wierzytelności ułatwia proces publikacji ogłoszenia sprzedaży i minimalizuje ilość czynności związanych z zakupem. Wierzytelności można tutaj nabyć pojedynczo, jak i dokonać zakupu całego pakietu różnorodnych długów. Klientami giełdy długów online Eurea pozostają zarówno wierzyciele, jak i inne firmy windykacyjne, które są gotowe zainwestować w wierzytelność, a potem samodzielnie egzekwować należności zgodnie z wypracowaną metodologią.

czytaj więcej

Aby ograniczyć czas wyszukiwania najlepszej oferty, wprowadziliśmy zaawansowany system filtracji wyników. Podmiot zainteresowany zakupem może filtrować rezultaty wyszukiwania względem własnych kryteriów. W internetowej giełdzie wierzytelności Eurea stawiamy na przejrzystość i szybkość działania. Wszelkie wątpliwości merytoryczne lub problemy techniczne można zgłaszać do naszych doradców, którzy natychmiast udzielą wyczerpującej odpowiedzi.

Jak działa internetowa giełda wierzytelności Eurea?

Internetowe giełdy długów przyjmują formę specjalnego rejestru, zbierającego oferty wierzycieli, którzy chcą sprzedać swoje prawo do egzekwowania należności podmiotowi trzeciemu. Obecność na giełdzie długów online nie jest zarezerwowana wyłącznie dla firm ubiegających się o zwrot pożyczki lub zapłatę za dostarczone towary i wykonane usługi. Wierzycielem może być także osoba prywatna, usiłująca odzyskać pożyczone pieniądze. W internetowej giełdzie wierzytelności wierzyciele umieszczają swoje oferty sprzedaży, a inne podmioty mają możliwość zakupu i przeniesienia wierzytelności na siebie za pomocą cesji. Cały proces następuje z pominięciem woli dłużnika. Nie trzeba go pytać o zdanie i nie ma on prawa do wyrażenia sprzeciwu co do transakcji sprzedaży. Informacja o zmianie wierzyciela udzielana jest przeważnie po zakończeniu cesji i ma na celu przekazanie dłużnikowi nowych danych do spłaty. Giełda wierzytelności online stanowi doskonały sposób na natychmiastowe odzyskanie pieniędzy. Dotychczasowy wierzyciel nie musi się przejmować dalszym dochodzeniem swoich praw, gdyż otrzyma pieniądze od nowego właściciela wierzytelności. Warto mieć świadomość, że cena sprzedaży długu będzie nieco mniejsza niż jego całkowita wartość. Podmiot dokonujący zakupu musi bowiem osiągnąć określone korzyści majątkowe i rekompensatę dla ryzyka, jakie podejmuje. Odzyskanie należności od niektórych dłużników często wymaga długiego procesu sądowego, a nawet zajęcia majątku przez komornika. Zysk nabywcy stanowi różnica między ceną zakupu wierzytelności, a jej faktyczną wartością.

Czy internetowe giełdy długów to dobry sposób na odzyskanie pieniędzy?

Giełda długów online prowadzona w ramach autorskiej platformy Eurea dostarcza efektywnych narzędzi transakcyjnych dla wierzycieli i podmiotów inwestujących w zadłużenie. Internetowe giełdy długów przynoszą bardzo wiele zalet dla osób prywatnych, jednostek gospodarczych, jak i gospodarki jako całości. Przede wszystkim umożliwiają błyskawiczną sprzedaż wierzytelności, celem odzyskania własnych pieniędzy. Na nieuczciwość kontrahentów najbardziej narażone są firmy z sektora MŚP, dla których kilkumiesięczne przestoje skutkują trudnymi do przetrwania zawirowaniami w przepływach finansowych. Często o najlepszym rozwiązaniem będzie dla nich sprzedaż wierzytelności za niższą cenę, niż wynosi jej faktyczna wartość. Dochodzenie swoich praw na własną rękę pochłania cenny czas, a także pociąga za sobą konieczność skorzystania z pomocy prawników. Internetowa giełda wierzytelności przekazuje proces dochodzenia wierzytelności, w tym postępowania egzekucyjego długu specjalistom, którzy posiadają doświadczenie i wszelkie narzędzia do wywierania presji na dłużnikach. Zakupiona przez nich wierzytelność zostanie skutecznie wyegzekwowana, a model biznesowy firm windykacyjnych dopuszcza ryzyko wielomiesięcznego procesu. Internetowe giełdy długów spełniają bardzo istotną rolę w gospodarce, co ma swoje potwierdzenie w dużym zainteresowaniu ofertą Eurea.

Istotną kwestią jest to, że już samo wystawienie wierzytelności na internetowej giełdzie długów skutkuje kontaktem ze strony dłużnika. Szczególnie aktywność dłużników obserwowana jest w przypadku otrzymania smsowych lub mailowych zawiadomień o zamieszczeniu wierzytelności na portalu, a także wśród przedsiębiorców. Widoczna w przestrzeni internetowej oferta sprzedaży wierzytelności wywiera swego rodzaju presję społeczną na dłużnika, co w wielu przypadkach skutkuję spłatą zobowiązania.

Ponadto dzięki internetowej giełdzie długów przypomina się dłużnikom o istniejących zobowiązaniach, a także dochodzi do pozyskania dodatkowych danych kontaktowych.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść korzystania z giełdy długów jest niedoceniana możliwość potrącenia długu przez podmiot nabywający wierzytelność, zgodnie z zasadą „dłużnik mojego dłużnika jest moim przyjacielem".

Przykładowo dłużnik naszego dłużnika (os. 3) kupuje od nas wierzytelność wobec naszego dłużnika w kwocie 5000 zł za przykładowo kwotę 4000 zł , a następnie dokonuje potrącenia swojego zadłużania wynoszącego 5000 zł. W takiej sytuacji zobowiązania os. 3 zostają uregulowana z jednoczesnym „zaoszczędzeniem” kwoty 1000 zł.

Zgodnie z art. 502 kodeksu cywilnego wierzytelność przedawniona może być również potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.