Nasze zadania.

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem, która od wielu lat z sukcesami działa na rynku windykacji terenowej. Pomagamy odzyskać w sposób skuteczny i zgodny z prawem należności finansowe zarówno od osób fizycznych, jak i innego rodzaju spółek prawa handlowego. Specjalizujemy się w windykacji terenowej prowadzonej na zlecenie średnich i dużych przedsiębiorstw. Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z naszej giełdy długów w celu kupna lub sprzedaży wierzytelności.

W skrócie EUREA Sp. z o.o. to:


Odzyskiwanie długów

Odwiedzenie naszej strony internetowej zapewne nie było przypadkowe. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że od dłuższego czasu próbujesz odzyskać swoje pieniądze, które w dobrej wierze pożyczyłeś komuś innemu. W podobnej sytuacji znajdują się nie tylko osoby prywatne, lecz przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mają ogromne problemy z egzekwowaniem płatności od kontrahentów. Nieuczciwi klienci pobierają towar lub zamawiają usługi, lecz nie wywiązują się z przewidzianego na fakturze terminu płatności. Z punktu widzenia firmy, takie postępowanie rodzi spore ryzyko utraty płynności finansowej. Właściciele firm z sektora MŚP próbują na własną rękę podejmować wysiłek egzekucji swoich należności, wstępując niekiedy na drogę sądową. Jeśli odzyskiwanie długów wydaje Ci się długotrwałym i kosztownym procesem, który w dodatku nie daje gwarancji powodzenia, znalazłeś się w dobrym miejscu. Specjalizacją firmy Eurea pozostaje odzysk długu od rozmaitych podmiotów. Skuteczna windykacja jest możliwa w większości przypadków, jednak wymaga przemyślanego podejścia i pomocy ze strony wykwalifikowanych osób. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą odzyskiwania długu od osoby prywatnej i firmy, której realizacja pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat jak najniższym nakładem sił i środków.

czytaj więcej

Skuteczna windykacja przez specjalistów Eurea

Jeżeli samodzielne negocjacje z dłużnikiem skończyły się niepowodzeniem, warto rozważyć współpracę z naszą firmą. Już samo nawiązanie kontaktu z dłużnikami przez firmę windykacyjną budzi respekt i efektywnie motywuje do regulowania swoich zobowiązań. Polubowne rozwiązanie oznacza oszczędności czasu i pieniędzy, dlatego w pierwszej kolejności należy dążyć do zawarcia ugody. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkie sytuacje stwarzają do tego możliwość. Firmy nie mogą zbyt długo czekać na odzyskiwanie długu od osoby prywatnej, szczególnie jeśli dotyczy on znacznych kwot zamówienia. Windykacja prowadzona we współpracy z Eurea przyjmuje dwie podstawowe formy: windykacji terenowej oraz tzw. giełdy długów. Dywersyfikacja metod na odzyskiwanie długów czyni cały proces znacznie skuteczniejszym, dającym niemal stuprocentową pewność sukcesu. Sprzedaż długu na giełdzie umożliwia negocjowanie warunków transakcji i szybkie odzyskanie własnych pieniędzy, z pominięciem uciążliwej procedury windykacyjnej. To nabywca długu przejmuje na siebie wszelkie obowiązki z tytułu egzekucji należności dochodzenie należności na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej, a klient zyskuje wolną rękę w dysponowaniu swoimi pieniędzmi.

Czym jest odzyskiwanie długów?

Odzyskiwanie długów obejmuje wszelkie czynności określone przepisami prawa prowadzące do zwrotu należności względem wierzyciela. Odzysk długu oznacza dochodzeniu roszczeń od dłużnika, który z różnych powodów zalega z płatnościami. Jako dług rozumiemy tutaj również niezapłacone faktury, które stanowią najczęstszą przyczynę uruchomienia procedur windykacyjnych. Skuteczna windykacja może polegać na działaniu terenowym, którego celem staje się pozasądowe załatwienie sprawy i nakłonienie dłużnika do jak najszybszego zwrotu należności. Niestety rzeczywistość pokazuje, że takie metody nie zawsze się sprawdzają. Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej jak i przedsiębiorcy bardzo często ma swój finał w sądzie, co dla wierzyciela może oznaczać długotrwałe zamrożenie środków i poczynienie wydatków na obsługę procesową. Artykuł 509 Kodeksu cywilnego wprowadza jeszcze jedno rozwiązanie – cesję wierzytelności wierzyciela (cedenta) na rzecz podmiotu trzeciego (cesjonariusza). Odzysk długu staje się tutaj uprawnieniem nabywcy wierzytelności do dochodzenia roszczeń na własną rękę, w tym, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, na drodze egzekucji komorniczej.

Jak wygląda proces odzyskiwania długu od osoby prywatnej lub przedsiębiorców?

W procesie odzyskiwania długów aspekt psychologiczny ma równie ważne znaczenie, co rozmaite mechanizmy prawne. Najlepszym przykładem dowodzącym skuteczności wywierania psychologicznej presji na dłużniku jest windykacja terenowa. Już sama obecność pracownika firmy windykacyjnej pod drzwiami dłużnika może budzić uzasadniony niepokój. Należy jednak podkreślić, że windykator nie ma złych zamiarów, lecz jedynie próbuje poinformować dłużnika o istniejącym zadłużeniu, wypracować rozwiązanie korzystne dla obu stron, co w konsekwencji spowoduje odzyskanie należność dla swojego klienta. Specjaliści firmy Eurea działają w zgodzie z nakreślonymi dla nich ramami prawnymi i w poszanowaniu godności dłużnika. W odróżnieniu od komornika sądowego, windykator prywatny nie posiada prawnych środków przymusu, które może zastosować w stosunku do osoby zadłużoną. Na etapie windykacji terenowej może on jedynie nakłaniać dłużnika do podjęcia działania i przedstawiać mu dalsze konsekwencje zaniechania spłat. Pomimo miękkich mechanizmów perswazji, windykacja terenowa odznacza się ogromną skutecznością. Nikt nie chce mieć do czynienia z częstymi wizytami windykatorów. Dlatego osoba prywatna lub firma, wobec której rozpoczynamy windykację terenową, bardzo często zobowiązuje się do spłaty zadłużenia już po pierwszym spotkaniu. Windykatorzy Eurea wyróżniają się taktem i umiejętnościami perswazji. Spotkanie z dłużnikiem przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, co dodatkowo poprawia współczynnik ściągalności długu.

W przypadku dochodzenia wierzytelności od przedsiębiorców dodatkowo dochodzi analiza wszelkich ogólnodostępnych rejestrów w celu aktualizacji informacji na temat dłużnika.

Giełda długów online

Zdarzają się sytuacje, w których potrzebujesz natychmiast odzyskać pieniądze od dłużnika i nie masz czasu zajmować się przekonywaniem go do uregulowania wierzytelności. Wówczas niezwykle ważną usługą stworzoną przez Eurea okazuje się giełda długów online, będąca formą internetowej platformy handlowej dla wierzycieli, którzy zyskują możliwość sprzedaży długu do niezależnego podmiotu. Eurea jest właścicielem i administratorem autorskiej giełdy długów, łączącej interesy wierzycieli i osób zainteresowanych nabyciem jednej lub wielu wierzytelności. Kupowanie wierzytelności celem ich późniejszego dochodzenia we własnym zakresie, w tym na drodze egzekucji komorniczej, może się okazać zyskowną inwestycją. Dla osób lub firm pragnących odzyskać pieniądze, cesja wierzytelności stanowi szybki sposób na zwrot funduszy, które ugrzęzły u dłużnika. Nasza giełda długów online czyni odzysk długu znacznie łatwiejszym. W ramach jednej aplikacji zyskujesz możliwość publikacji ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności, a także kupowania wierzytelności od innych podmiotów. W naszej bazie zgromadziliśmy setki ofert kupna/sprzedaży, a zaawansowany system filtracji wyników wyszukiwania pozwala dopasować oferty do własnych preferencji. Nad poprawnym działaniem giełdy długów czuwają specjaliści ds. windykacji, gotowi odpowiadać na pojawiające się pytania i wątpliwości. Odzyskiwanie długu od firmy lub osoby prywatnej może okazać się utrudnione. Cesja na wierzytelności gwarantuje natychmiastowy dostęp do zamrożonych środków, a obsługą egzekucji długu będzie się odtąd zajmował podmiot kupujący.

Odzysk długu w Eurea – co nas wyróżnia?

Firma windykacyjna Eurea od wielu lat dowodzi skuteczności przyjętych metod, pracując na rzecz klientów indywidualnych i firmowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, gotowych poradzić sobie z dowolnym wyzwaniem. Fachowcy Eurea posiadają wiedzę z wielu gałęzi prawa, co poszerza spektrum oferowanej przez nas pomocy. Działamy w pełnej zgodności z prawem. Nie stosujemy manipulacji ani niezdrowych praktyk przymusu. Długotrwała obecność na rynku wyraźnie dowodzi, że dzięki wysokiej etyce pracy można osiągnąć znacznie więcej. Oferujemy kompleksową pomoc w dowolnej kwestii związanej z obsługą zadłużenia. Jesteśmy nastawieni na indywidualne podejście do klienta i opracowanie dla niego niestandardowych metod odzyskiwania pieniędzy. Eurea to firma windykacyjna o dużej renomie, wynikającej z uczciwości i pełnego zaangażowania w interesy naszych klientów.

1 000

Miesięcznie około 1000 wizyt terenowych

10 000

Rocznie ponad 10 000 zleceń

80

80 windykatorów terenowych

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.